OM MIG

Om mig

Jag heter Ann-Christine G. Kjellgren och jobbar som samtalsterapeut med egen mottagning i centrala Göteborg. Jag har tagit emot klienter för samtalsterapi sedan 2008. Jag är också lärare på kurser i självkännedom med psykosyntesens förhållningssätt som grund.

Jag är utbildad psykosyntesterapeut från PsykosyntesInstitutet i Göteborg, en utbildning som sträcker sig över fem år. Jag är också medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, och har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa.

Min bakgrund har jag som sångerska och sångpedagog. Numera jobbar jag heltid som terapeut och kursledare.

www.psykosyntesforeningen.se