Om mig

Jag heter Ann-Christine G. Kjellgren och jobbar som samtalsterapeut med egen mottagning i centrala Göteborg. Jag har tagit emot klienter för samtalsterapi sedan 2008. Jag är också lärare på kurser i självkännedom med psykosyntesens förhållningssätt och på terapeututbildningen  vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Jag är utbildad psykosyntesterapeut från PsykosyntesInstitutet i Göteborg, en utbildning som sträcker sig över fem år. Jag är också medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, och har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa.

Min bakgrund har jag som sångerska och sångpedagog. Numera jobbar jag heltid som terapeut och kursledare.

www.psykosyntesforeningen.se

ann-christine