OM PSYKOSYNTES

Om psykosyntes

Psykosyntesen grundades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974) och har sina rötter i den humanistisk-existentiella psykologin. Den ser till det friska i människan och vill ge plats åt människans alla delar; kropp, själ, intellekt och känslor.

Assagioli skapade en syntes mellan västerländskt analytiskt tänkande och österländsk filosofi. I ordet psykosyntes ligger främst en strävan efter att lyssna till och inkludera alla sidor inom människan och på så sätt möjliggöra en syntes, ett samarbete, mellan olika viljor och känslor. Psykosyntesen värderar perioder av mörker lika högt som perioder av glädje. Vi bjuder in förvirring, sorg och längtan som
viktiga ingredienser till förändring. Kanske kan det hjälpa oss att tillåta fler sidor av oss själva och därmed känna oss helare?

Psykosyntesen räknas till den transpersonella psykologin. I Sverige utbildas terapeuter i privata skolor i Göteborg och Stockholm. I andra länder ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet.

Läs mer om psykosyntes på

lake3