OM PSYKOSYNTES

Om psykosyntes

Psykosyntesen grundades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974) och har sina rötter i den humanistisk-existentiella psykologin. Den ser till det friska i människan och vill ge plats åt människans alla delar; kropp, själ, intellekt och känslor.

Assagioli skapade en syntes mellan västerländskt analytiskt tänkande och österländsk filosofi, där den inre lugna och visa platsen i oss kommer till liv, så att vi kan möta och ta hand om de mer oroliga, frustrerade eller vilsna delarna som växt genom livet. En inre trygghet och känsla av mening får växa fram.

I ordet psykosyntes ligger främst en strävan efter att lyssna till och inkludera alla sidor inom människan och på så sätt möjliggöra en syntes mellan olika viljor och känslor, som öppnar upp för nya möjligheter och insikter. Psykosyntesens djup handlar om att vilja möta det svåraste och att lyssna fram det mest meningsfulla. Vi bjuder in förvirring, sorg och längtan som viktiga ingredienser till förändring. Kanske kan det hjälpa oss att tillåta fler sidor av oss själva och därmed känna oss helare?

Psykosyntesen räknas till den transpersonella psykologin. I Sverige utbildas terapeuter i privata skolor i Göteborg och Stockholm. I andra länder ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet.

Läs mer om psykosyntes på psykosyntesforeningen.se