Hitta hit

Göteborg
Johannebergsgatan 16.
Om du åker med spårvagn eller buss:
Närmaste hållplatser är Berzeliigatan och Götaplatsen.
Om du kommer med bil finns det parkeringsplatser i kvarteren runt om, t.ex.på P-hus Lorensberg.