OM MIG – Kontakt

Om mig

Jag heter Ann-Christine G. Kjellgren och jobbar som samtalsterapeut med egen mottagning i centrala Göteborg och i Lidköping. Jag har tagit emot klienter för samtalsterapi sedan 2010.
2015-2021 var jag även lärare på PsykosyntesInstitutets terapeututbildning och på kurser i självkännedom med psykosyntesens förhållningssätt som grund.
Jag är utbildad psykosyntesterapeut från PsykosyntesInstitutet i Göteborg, en utbildning som sträcker sig över fem år. Jag är också medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, och har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa.

Min bakgrund har jag som sångerska och sångpedagog.
Numera jobbar jag heltid som terapeut och kursledare.

 

Kontakt:

Ann-Christine G. Kjellgren – Psykosyntesterapeut

Tel: 0730-81 04 04

Epost: ann-christine@samtalochreflektion.se